Vrouwenemancipatie

Feminisme als uitwerking van het vrijheids- en gelijkheidsideaal. De strijd voor meer rechten voor vrouwen had op het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw vooral betrekking op het krijgen van stemrecht en eindigde met het daadwerkelijk verkijgen van het algemeen kiesrecht voor vrouwen. In 1919 kregen de vrouwen in de V.S. en Nederland actief kiesrecht (in Nederland al in 1917 passief kiesrecht). Deze periode wordt wel de eerste feministische golf genoemd. In Nederland is deze eerste golf vooral verbonden met de persoon Aletta Jacobs.

De Eerste Wereldoorlog droeg in landen als Amerika en Engeland sterk bij aan de emancipatie van vrouwen doordat vrouwen veel, zogenaamd mannenwerk (bijvoorbeeld in munitiefabrieken) overnamen van mannen die aan het front vochten.