Tijdgeest

In 'Tijdsgeest' worden verschillende ('historische') begrippen of termen in een paar regels uitgewerkt. De bedoeling is dat je als leerling iets meer aanknopingspunten krijgt om zelf verder op onderzoek uit te gaan.

Leerlingen kunnen hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van sites als: