Handelingsballet

11.handelingsballet.jpgVan ongeveer 1680 tot en met het midden van de 18e eeuw werden er balletopera’s opgevoerd in Frankrijk.  

Dit waren grote muziekstukken, waarin ook veel dans voorkwam. In dit tijdperk van Verlichting kwam de onafhankelijk denkende en voelende mens steeds meer centraal te staan. In de kunsten raakten de avonturen van de helden uit de Oudheid uit de gratie. De pastorale, waarin het pure plattelandsleven verheerlijkt werd, won gestaag aan populariteit.  

In het hofballet, en ook wel in de balletopera, was dans vooral een fraai tussenspel geweest. Maar in de eerste helft van de achttiende eeuw werd het ook belangrijk om ook gevoelens uit te beelden in de dans.

Halverwege de achttiende eeuw splitste de balletopera zich uit in de volledig gezongen opera en het volledig gedanste handelingsballet (ballet d’action).