Dansgeschiedenis

Hier lees je, in chronologische volgorde over de ontwikkeling van (voornamelijk) Westerse Theaterdans.
Per tijdvak gaan we in op vragen zoals:

  • Wat is de rol van dans in onze samenleving, toen en nu?
  • Welke danspioniers zijn van blijvende invloed?
  • Hoe zijn bepaalde danssoorten ontstaan en wat was hun functie?
  • Waarin verschillen het traditionele ballet en moderne dans van elkaar?
  • Hoe hebben de verschillende kunstdisciplines elkaar door de jaren heen be├»nvloed?