Personen en gezelschappen
Winkel, Kit (1916-2003)

Nederlandse danspedagoge

Tijdens haar opleiding aan de academie voor Lichamelijke Opvoeding raakte Winkel gefascineerd door dans. Zij heeft zowel uitvoerend als als pedagoge altijd gezocht naar vernieuwing. Samen met Corrie Hartong introduceerde zij de ‘educational dance’ in Nederland als dansexpressie. Winkel ijverde voor danseducatie in het onderwijs, met het resultaat dat dansexpressie in het basis- en voortgezet onderwijs en op dansacademies onderwezen wordt.

Zie hoofdstuk Moderne dans, paragraaf 3.2.