Personen en gezelschappen
Wigman, Mary (1886-1973)

Duitse danseres en choreografe

Creëerde de. Zij zag dans als een uiting van diepe emoties. Aan de school van Emile Jacques-Dalcroze genoot ze haar opleiding, om zich in 1913 aan te sluiten bij Rudolf Laban. Vanaf 1919 gaf ze verschillende solovoorstellingen en later creëerde ze ook werken voor haar groep. Met haar aardse, golvende bewegingstaal uitte/verbeeldde ze bijvoorbeeld woede, verdriet, machteloosheid en lijden. In haar visie was het lichaam een zingend en vibrerend instrument. Ze gebruikte daarom vaak simpel slagwerk in haar choreografieën en geen melodie. In haar scholen in Berlijn en Dresden leidde ze dansers op die later invloedrijk zou worden, zoals Hanya Holm, Yvonne Georgi en Corrie Hartong. Ausdrückstanz beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren twintig en dertig

Zie hoofdstuk Moderne dans, paragraaf 3.3.