Personen en gezelschappen
Weidman, Charles (1901-1975)

Amerikaanse danser en choreograaf

Opgeleid aan Denishawn, leidde hij vanaf eind jaren twintig samen met Doris Humphrey verschillende dansgroepen. In tegenstelling tot Humphrey, die vaak groepsstukken maakte met een serieuze inslag, blonk Weidman uit in het creëren en dansen van humorvolle, zelfs satirische solo’s. Voorbeelden hiervan zijn het toen zeer populaire Flickers (1936), een parodie op de stomme film en Van mijn moederskant (1940) dat handelt over verschillende generaties in de familie van zijn moeder.

Zie hoofdstuk Postmoderne dans, paragraaf 2.6.