Personen en gezelschappen
Ohno, Kazuo (1906)

Japanse danser en choreograaf

Grondlegger van de Japanse avant-gardistische dansvorm Butoh, samen met choreograaf en danser Tatsumi Hijikata. Werkte vanaf 1954 met Hijikata samen en werd, in tegenstelling tot zijn partner, juist door de lichtheid van het leven geïnspireerd. Geldt nu als een van de oudste dansers van de wereld.

 Zie ook hoofdstuk Multiculturele invloeden, paragraaf 2.2.