Personen en gezelschappen
Moliére (1622-1673)

Franse toneelschrijver, -regisseur en danser

Schreef als gunsteling aan het hof van koning Lodewijk XIV blijspelen, die als onderdeel van hofballetten werden opgevoerd, zoals Tartuffe (1964). Creëerde met componist Jean Baptiste Lully balletkomedies: dit zijn komische theaterstukken waarin ook wordt gedanst. Samen dansten zij verschillende rollen in de balletkomedies. De bekendste is Le bourgeois gentilhomme (de burgerlijke edelman). Ook vandaag de dag wordt die nog opgevoerd – zonder dans. Molière blonk uit in het schrijven van satires, theaterstukken waarin gespot wordt met maatschappelijke zeden en gewoonten.

Zie ook hoofdstuk Hofballet, hoofdstuk 6.