Personen en gezelschappen
Lodewijk XIV (1638-1715)

Franse vorst (regeringsperiode 1638 tot 1715) Onder zijn absolute heerschappij kwam Frankrijk in politiek, economisch en cultureel opzicht tot bloei. Hij was een liefhebber van kunst, in het bijzonder van dans. Zijn glansrol als opkomende zon in het hofballet Le ballet de la Nuit leverde hem de bijnaam ‘le roi soleil’ (de zonnekoning) op. Omdat hij opdracht gaf tot het oprichten van l’académie Royale de Danse, de allereerste dansacademie in Europa, geldt hij als de grondlegger van het academische ballet.

Zie hoofdstuk Hofballet, hoofdstuk 7.