Personen en gezelschappen
Laban, Rudolf (von Laban Rudolf, (1879-1959)

Hongaarse danstheoreticus en choreograaf.

Ontwikkelde de labanotatie, een dansnotatiesysteem dat zeer invloedrijk is gebleken. Bovendien ontwierp hij een systeem van bewegingsanalyse dat nu bekend is als de Laban Beweging Analyse. In zijn theorie stond dans als uitdrukking van innerlijke gevoelens, gedachten en wensen centraal. Met zijn aandacht voor Effort (de aard van een beweging) en Kinesfeer (de ruimte die een danser omringt) legde hij de theoretische basis voor de Ausdrückstanz. Zijn methode voor danseducatie, de ‘modern educational dance’ genoemd, is in Nederland door Corrie Hartong en Kit Winkel verder ontwikkeld.

Zie hoofdstuk Moderne dans, paragraaf 3.2.