Personen en gezelschappen
Kylian, Jiri (1947)

Tsjechische/Nederlandse choreograaf

Wordt, samen met Hans van Manen en Rudi van Dantzig tot de grootste choreografen van Nederland gerekend. Zijn fijnzinnig muzikale, expressievolle en zeer beeldende choreografieën zijn wereldberoemd. Ook hij heeft (net als de andere ‘grote’ choreografen) een synthese van academische danstechniek en moderne dans tot stand gebracht. Kylian ontving zijn muziek- en dansopleiding onder meer in Praag. Van 1975 tot 1999 was hij artistiek leider van het Nederlands Dans Theater, daarna werd hij daar huischoreograaf. Zijn oeuvre vertoont een grote verscheidenheid. Spreekwoordelijk voor de levenslust en dansdrift in zijn veelal niet-verhalende balletten is zijn choreografie Sinfonietta (1978). Zijn voorliefde voor dansen uit andere culturen blijkt uit onder anderen Stamping Ground (1983). Een aantal van zijn balletten heeft een absurdistische ondertoon, zoals schilderachtige en onheilspellende Tar and Feathers (2006).

Zie hoofdstuk NL en Vlaanderen, paragraaf 2.2.