Personen en gezelschappen
Judson Dance Theatre (c. 1962-1968)

Een ‘gezelschap’ (feitelijk steeds wisselende groepen kunstenaars) dat een aantal spraakmakende voorstellingen maakte, die regelrecht ingingen tegen de gevestigde normen in dans en kunst. Door velen wordt de eerste voorstelling, A concert of dance, als het begin van de postmoderne dans gezien. Belangrijk was vooral het ondramatische, anti-expressionistische karakter van de verschillende delen van de voorstelling. Zo voerde Yvonne Rainer een solo op terwijl zij ondertussen alle adressen opsomde waar ze gewoond had. Grote namen in de postmoderne dans, zoals ook Steve Paxton, Deborah Haye, Trisha Brown en Lucinda Childs werkten aan voorstellingen mee.

Zie hoofdstuk Postmoderne dans, hoofdstuk 3.