Personen en gezelschappen
Humphrey, Doris (1895-1958)

Amerikaanse danseres en choreografe

Humphrey wordt samen met Martha Graham beschouwd als de grondlegger van moderne dans. Opgeleid aan Denishawn, legde ze zich vanaf de late jaren twintig toe op bewegingsonderzoek en het ontwikkelen van een eigen dansstijl. Hierin werkte ze samen met danser en choreograaf Charles Weidman. Belangrijke principes in haar danstheorie en -stijl zijn balans en disbalans, alsook fall en recovery. Bewegingen voltrekken zich tussen deze uitersten volgens Humphrey. Ze leidde samen met Weidman verschillende dansgroepen. In haar choreografieën, die meestal een optimistische grondslag hadden, verbeeldde of symboliseerde ze menselijke gedragingen en emoties. Day on earth (1947) en The Shakers (1931) zijn hier voorbeelden van.  Ze maakte ook abstracte ‘muziekverbeeldingen’, zoals Passagaglia (1938). Danser en choreograaf José Limón heeft haar stijl verder uitgewerkt. In 1955 richtte Humphrey aan de Julliard School of Music het Julliard Dance Center op.

Zie hoofdstuk Moderne dans, paragraaf 2.6.