Personen en gezelschappen
Groot de, Pauline (1942)

Nederlandse danseres, choreografe en docente

Wordt beschouwd als de grondlegger van postmoderne dans in Nederland, naast choreograaf Koert Stuyf. Studeerde in de VS bij onder anderen Martha Graham en Merce Cunningham en danste bij de groepen van José Limón en Erick Hawkins (1957-1964). Terug in Amsterdam vormt de door haar opgerichte school de basis voor de huidige School voor Nieuwe Dansontwikkeling (1976) binnen de Theaterschool  Amsterdam (AHK).  Zij onderzoekt de bronnen en dimensies van energie in de dans en beweging en integreert zodoende in haar werk principes van bewegingsdisciplines als: Alexander-, Todd Alignment- en Release-techniek, Contactimprovisatie en de martiale kunsten, T'ai Chi en Chi Kung. Zij is één van de pioniers in Nederland die de 'performance of improvisation' (dans en live muziek) introduceert en verder ontwikkelt. Zie hoofdstuk Postmoderne dans, paragraaf 4.1.