Personen en gezelschappen
Graham, Martha (1895-1991)

Amerikaanse danseres en choreografe

Graham wordt samen met Doris Humphrey beschouwd als de grondlegger van moderne dans. Opgeleid bij Denishawn, ontwikkelde ze vanaf medio jaren twintig een eigen stijl. Kenmerkend hierin is onder meer het bewegingsprincipe contraction (spanning, samentrekken van de spieren rond het middenrif, een soort ‘ineenkrimpen’) en release (ontspanning). Heftige gevoelens en innerlijke conflicten, zoals doodsangst en woede, maar ook verdriet, berusting en overgave verbeeldde zij met hoekige, afgebroken bewegingslijnen in dramatisch geladen choreografieën (psychodrama). De tegenstelling met de vloeiende lijnen en de lichtheid van het romantische ballet is evident. Een aantal van haar bekende choreografieën zijn Night Journey (1947), Cave of the heart (1947) en het meer optimistische Apalachian Spring (1944). Deze voerde ze uit met het door haar opgerichte gezelschap Martha Graham Dance Company (vanaf 1940) dat nog altijd bestaat. Graham danste tot op 75-jarige leeftijd en heeft met haar groep en opleiding veel dansers gevormd.

Zie hoofdstuk Moderne dans, paragraaf 2.5.