Personen en gezelschappen
Gorsky, Alexander (1871-1924)

Russische choreograaf

Is als choreograaf bepalend geweest voor de ontwikkeling van het Bolshoi Ballet in Moskou. Werd opgeleid aan de school en in de dansgroep van het Kirov Ballet (St. Petersburg). In zijn choreografie├źn streefde hij naar het zo realistisch mogelijk uitbeelden van een verhaal en naar grote dramatische zeggingskracht. Hij liet zijn dansers daarom wat natuurlijker bewegingen uitvoeren, binnen het idioom van het klassieke ballet. Zo voerde de zesde en zevende positie in, waarbij de voeten parallel staan (en dedans) in plaats van uitgedraaid (en dehors).

Zie ook blok F, hoofdstuk 4.