Personen en gezelschappen
Gordon, David (1936)

Amerikaanse danser en choreograaf

Zijn werk behoort tot de postmodernistische stroming in dans en kenmerkt zich door bewegingen die zijn afgeleid van alledaagse handelingen als lopen of wandelen. Deze worden op een speelse manier gebracht door het dansen met objecten en het tekstfragmenten voordragen.

Zie hoofdstuk Postmoderne dans, paragraaf 4.2.