Personen en gezelschappen
Dunn, Robert

Amerikaanse muzikant en choreograaf

Drijvende kracht achter het Judson Dance Theatre. Vormde met zijn compositielessen vele postmoderne danskunstenaars.

Zie ook Blok H, Postmoderne dans, hoofdstuk 3.