Personen en gezelschappen
Dunn, Douglas (1942)

Amerikaanse danser en choreograaf

Zijn werk behoort tot de postmoderne dans en kenmerkt zich door ‘dierlijk’ aandoende slingerende en sluipende bewegingen, en ook het spirituele en clowneske.

Zie hoofdstuk Postmoderne dans, paragraaf 4.2.