Personen en gezelschappen
Dantzig, Rudi van (1933)

Geldt als een van ’s Nederlands grootste choreografen (samen met Hans van Manen en Jiri Kylian). Heeft als artistiek leider van Het Nationale Ballet (vanaf 1965) dit gezelschap internationaal toonaangevend gemaakt. In zijn werk versmelt hij academische danstechnieken met Grahamtechniek. Zijn zeer expressievolle choreografieën hebben vaak het lijden, innerlijke strijd, de weg naar acceptatie van menselijke onvolkomenheid tot onderwerp. Bekend is zijn Monument voor een gestorven jongen (1965), waarin een jongen zijn homoseksualiteit tracht te accepteren en het lyrische Vier letzte lieder (1977).

Zie ook hoofdstuk NL en Vlaanderen, paragraaf 2.2.