Personen en gezelschappen
Dalcroze, Emile Jacques (1885-1950)

Zwitserse musicus en danstheoreticus

Ontwikkelde een methode om zangers via beweging beter naar muziek te leren luisteren. De gymnastische bewegingen, gebaseerd op een ‘universeel ritmegevoel’ werden ook door dansers bestudeerd. Een van hen was Mary Wigman. Dalcroze lieerde in zijn methode aan specifieke gemoedstoestanden, zoals ‘zwak’ en ‘sterk’ aan bepaalde lichaamshoudingen. Daarmee legde hij de kiem voor de Ausdrückstanz.

Zie hoofdstuk Moderne dans, paragraaf 3.2.