Personen en gezelschappen
Cunningham, Merce (1919)

Amerikaanse danser en choreograaf

Wordt beschouwd als de ‘vader’ van de postmoderne dans. Als danser werd hij gevormd door Martha Graham, hij danste ook in haar groep. Later begon hij zich te verzetten tegen haar gestileerde dansstijl, waarin psychologisch gemotiveerde expressie de boventoon voerde. Hij ontwierp een artistiek credo, waarin hij onder meer verklaart dat iedere beweging (ook een appeltje eten) een dansbeweging kan zijn en dat dans primair over het bewegende menselijke lichaam gaat. Met zijn Merce Cunningham Dance Company maakte hij vele choreografieën, waarin hij vaak samenwerkte met componist John Cage. Zijn stukken zijn op democratische principes gebaseerd. Zo is er geen onderscheid in sterdansers en ‘corps de ballet’ en beschouwt Cunningham dans, muziek, licht en decor als autonome kunstwerken. De structuur van de dans berustte vaak op toeval (hij bepaalde die door dobbelen, I Ching of een computerprogramma) De Cunningham-techniek is naast de Graham-techniek wijd verbreid in moderne dans.      

Zie hoofdstuk Postmoderne dans, hoofdstuk 1 en 2.