Personen en gezelschappen
Childs, Lucinda (1940)

Amerikaanse danseres en choreografe

Haar werk behoort tot de postmodernistische stroming in dans en kan gekenmerkt worden als minimale of repetitieve dans. Hierbij worden eenvoudige basispassen als uitgangspunt genomen. Deze worden voortdurend herhaald, terwijl telkens heel subtiel een verandering plaats vindt. In de stukken van Lucinda Childs maken de dansers bewegingen afgeleid van lopen en huppelen, terwijl zij geometrische patronen als cirkels, driehoeken en vierkanten vormen. Vooral het gebruik van ruimte en de nauwelijks merkbare veranderingen in de ‘herhalingen’ zijn hierbij opvallend. Haar werk is nagevolgd door vele choreografen.

Zie hoofdstuk Postmoderne dans, paragraaf 4.1.