Personen en gezelschappen
Camargo, Marie (1710-1770)

Franse balletdanseres

Virtuoze, buitengewoon gevierde danseres bij het Ballet van de Parijse Opera. Ze was de eerste vrouw die de batterie (gedanste sprongen) liet zien op het toneel. Daarvoor was de sprongkunst het domein van de mannen. Om de sprongen goed te kunnen uitvoeren, maakte Camargo haar rok wat korter. Aldus zette zij de ‘emancipatie’ van de balletdanseres in gang.

Zie ook hoofdstuk Handelingsballet, hoofdstuk 5.