Personen en gezelschappen
Adret, Francoise (1920)

Franse danseres, choreografe en pedagoge

Leidde vanaf 1951 het Ballet van de Nederlandse Opera (1947 – 1959), waar aanvankelijk Darja Collin het bewind voerde. Adret had gedanst bij l’Opéra National de Paris. Dit gezelschap diende als voorbeeld voor de manier waarop ze haar eigen groep leidde. Ze stelde hoge technische eisen aan haar dansers en bracht hoogtepunten uit het klassieke balletrepertoire op de planken. In 1959 vertrok Adret en vormde haar gezelschap, samen met het Ballet der Lage Landen, het Amsterdams Ballet. In 1961 vormde het Amsterdams Ballet samen met Het Nederlands Ballet een nieuwe groep: het Nationale Ballet.

Adret werd in Frankrijk een gevierd choreograaf en pedagoog. Er is een boek over haar verschenen: Soixante années de danse.

Zie hoofdstuk NL en Vlaanderen, inleiding en http://www.cnd.fr/publications/francoiseadret