Personen en gezelschappen
Acogny, Germaine (1945)

West-Afrikaanse danseres en choreografe

Grondlegger van de Afrikaanse moderne dans. Experimenteerde al in de jaren zestig met nieuwe dansvormen, gebaseerd op traditionele West-Afrikaanse dans. Is in haar vernieuwingsgezindheid invloedrijk met haar dansopleiding l’Ecole des Sables in Senegal. Treed met haar groep Jant-Bi wereldwijd op.

Zie ook hoofdstuk Multiculturele invloeden, hoofdstuk 4 en paragraaf 2.3.