Danssoorten
Reidans

Een reidans is een rondedans waarbij de deelnemers elkaar al dan niet bij de hand hebben. Rei betekent koor in een toneelstuk: dus een groep treedt tegelijkertijd op. Daaruit is de reidans ontstaan: koordansen

De dansers bewegen in verschillende formaties als groep: er wordt onderscheid gemaakt tussen kring- of rondedansen en kettingdansen. Kettingdans: dansers vormen een rechte of slingerende lijn. Rondedans: zie aldaar.