Danssoorten
Indiase dansrituelen

Rituele dansen behoren tot de religieuze praktijken waaronder ook de voorouderverering en animistische geestenverering.