Danssoorten
Etnische dansen

Letterlijk: dans van een bepaald volk. Overkoepelende benaming voor al die dansvormen die niet tot het eigen  (in ons geval “westers”) cultuurgoed behoren

De westerse etnische dans wordt vaak volksdans of folkloredans genoemd.