Danssoorten
Dansexpressie

Dansexpressie is een onafhankelijke danssoort, die ontwikkeld is uit de Europees moderne dans en de ‘modern educational dance’. Het is een zich voortdurend ontwikkelende danssoort, die rond 1970 zijn weg begon te vinden. Kit Winkel is samen met Corrie Hartong de grondlegster.

In dansexpressie gaat het erom, om door middel van contact maken met de eigen ideeën, inspiratiebronnen en gevoelens tot een persoonlijke dans te komen. Zowel in de theaterdans als in de educatieve richting.