Danssoorten
Danse haute

Letterlijk: hoge dans.

Benaming voor de categorie snellere en vaak van kleine huppen en sprongen voorziene  hofdansen van de middeleeuwen.