Danssoorten
Contact-improvisatie

Een van de dansstijlen uit de postmoderne dans geïntroduceerd door Steve Paxon (1939).

Contact improvisatie is een improvisatievorm waarbij de beweging en structuur van een stuk (”work”) zijn ontstaan door de interactie van twee of meer dansers op momenten van fysiek contact met elkaar.

Het is een  bewegingstechniek voor twee dansers tezamen, waarbij de bewegingsimpulsen worden ontleend aan het over elkaar heen glijden, het tegen elkaar opbotsen of het zich van elkaar afzetten van twee lichamen.

Kenmerken: vanuit ontspanning dansend, met een doorgaande bewegingsstroom, nauw contact houdend met de grond en het lichaam van een ander, daarbij zo min mogelijk gebruikmakend van de handen, met de partner afwisselen in steunen en leunen, actief en passief zijn, gewicht aan een ander geve en gewicht van de ander nemen.