Danssoorten
Black Dance (zwarte of Afro Amerikaanse dans)

Black Dance is de smeltkroes van dansen van de Afrikaanse slaven die in de 17e eeuw naar Amerika werden gehaald. Omdat de Afrikanen uit zoveel verschillende delen van Afrika kwamen, namen ze allemaal hun eigen cultuur mee. De samenkomst van deze culturen is te zien in de Afro-Amerikaanse dans. In eerste instantie werd er gedanst als stil protest tegen de slavernij. Dans en andere cultuur uitingen waren verboden voor slaven, maar ze dansten stiekem, ’s avonds in hun kleine verblijven.

De taken van de slaven veranderden. Veel slaven werden aan het werk gezet als katoenplukkers. De dansen uit die tijd verbeelden vaak dagelijkse handelingen van de slaven.

In de 19e eeuw, toen de slaven vrijer werden en konden gaan reizen, vermengden zich ook de verschillende dansstijlen onder slaven uit het noorden en zuiden van de VS. Nog veel later vermengden de Afro-Amerikaanse dansen zich met dansen van de blanken, waaruit in de 20ste eeuw weer nieuwe dansen ontstonden (charleston, lindy hop).