Dansbegrippen
Vormgevensprincipes [v-b]

Met vormgevingsmiddelen wordt bedoeld het gebruik van d├ęcor, licht, kostuum, muziek / geluid, grime e.d. (Aanhangsel CKV3 Dans).

Middelen die bij het vormgeven van dans gebruikt (kunnen) worden om de    zeggingskracht, de vorm, de dans als totaal te versterken. Vormgevingsmiddelen kunnen worden ontleend aan beeldende vormgeving, muziek en drama. (Herziene kerndoelen basisvorming).

Als de vormgevingsmiddelen specifiek deel uitmaken van een choreografie (een compleet dansproduct), bijv. decor, licht, grime, e.d., worden het ook theatrale middelen genoemd.

Als vormgevingsmiddelen ontleend worden aan beeldende vormgeving wordt bedoeld het     gebruik van bijv. doeken, tafels, touw.

Bij drama het gebruik van bijv. dramatische inhouden, verhaallijn, karakters, tekst.

Bij muziek het gebruik van bijv. muziek, geluid, ritmische structuren.

Breukelen; Herziene kerndoelen Basisvorming; Examenprogramma VMBO Dans en CKV3 Dans.