Dansbegrippen
Vormgeven, Dans vormgeven [v]

Een van de domeinen van dans in de Basisvorming en het VMBO; een van de subdomeinen van dans  in het examenprogramma CKV 3 Dans.

Het ontwerpen van dansfrasen of complete dansen.

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van improvisatie, exploratie en compositie.

Een complete dans betekent: dat een inhoudelijke ontwikkelingslijn zichtbaar is (begin-ontwikkeling-slot); dat het verloop duidelijk gestructureerd is; dat de danselementen gevarieerd ingezet zijn; dat de dans herhaalbaar is.

Examenprogramma VMBO Dans, CKV 3 Dans; Herziene kerndoelen Basisvorming.