Dansbegrippen
Thema [d-b]

Idee dat als uitgangspunt dient voor de inhoud van de dans.

De grondgedachte of het onderwerp van de choreografie, de dansles of het dansgebeuren.

De thematiek kan voortkomen uit alles wat zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en denkbaar is. Het kan als uitgangspunt dienen voor verdere uitwerking in dans; abstract, concreet, verhalend, associatief.

In veel gevallen draagt de choreograaf met de uitwerking van het thema in een choreografie een betekenis uit. Een thema kan echter ook een bewegingsthema zijn, zoals 'vallen', waarbij geen sprake is van een bedoelde betekenis. De toeschouwer kan er wel een zelfbedachte betekenis in zien.

Ook in een dansles of serie lessen wordt rond een thema gewerkt. Daarbij werken de deelnemers samen met de docent de betekenis op hun eigen manier uit.

Met name dansexpressie gaat bij het dansen uit van een thema.