Dansbegrippen
Kinderdans [d-b]

Het begrip kinderdans wordt op verschillende manieren gebruikt: aanvankelijk werd de term alleen gebruikt voor die dans met kinderen die voortkwam uit de (internationale) folklore, zangdansen, kinderzang, kinderspel, kring-/zangspelen, etc.: "Bij kinderdans leren kinderen dansen uitvoeren met min of meer vaste structuren, afkomstig uit verschillende culturen, (...)"(Ammerkate) Een andere naam hiervoor is kindervolksdans. Daarnaast bestaat er ook een bredere interpretatie: alle dansen met en door kinderen is kinderdans.

Voorbeelden van zangdansen: "In Holland staat een huis", Bloemendans (China), Kaz  Kaz (Turkije).

Ammerkate; Doorn-Last ; Knoef.