Dansbegrippen
Dansvorm [b]

De term dansvormen wordt op diverse manieren gebruikt:

Bij een indeling naar doel van dans kunnen in dans drie hoofdvormen worden onderscheiden: theaterdans, gemeenschapsdans en educatieve dans.

Deze hoofdvormen van dans worden ook wel danstypen genoemd.

Met het begrip dansvorm wordt ook dans aangeduid die in specifieke vorm uitgevoerd   wordt en wordt onderwezen op dansacademies, amateurdansscholen ed. Hierbij komen vormen voor uit alle drie genoemde hoofdvormen.

Voorbeelden van dansvormen zijn:

·      Afrikaanse dans

·       Ballroom(dans)

·       Dansexpressie

·       Eurythmie

·      Expressionistische dans

·      Folkloredans / internationale dans / volksdans

·      Jazzdans

·      Klassieke dans / klassiek ballet

·      Moderne dans

·      Postmoderne dans

  In plaats van dansvorm wordt voor deze indeling ook de term danssoort gebruikt.

Binnen de danssoorten/-vormen kunnen dansstijlen of dansgenres onderscheiden worden.

Adshead 1994; Breukelen; Knoef ; Utrecht 1987 / 1988.