Dansbegrippen
Danssoorten [b]

Met het begrip danssoort wordt dans aangeduid die in specifieke vorm uitgevoerd wordt en wordt onderwezen op dansacademies, amateurdansscholen ed. Hierbij komen vormen voor uit alle drie genoemde hoofdvormen (zie dansvormen):

Voorbeelden van danssoorten zijn:

·        Afrikaanse dans

·        Ballroom(dans)

·         Dansexpressie

·    Eurythmie

·         Expressionistische dans

·        Folkloredans / internationale dans / volksdans

·        Jazzdans

·        Klassieke dans / klassiek ballet

·        Moderne dans

·        Postmoderne dans

In plaats van danssoort wordt voor deze indeling ook de term dansvorm gebruikt.

Binnen de danssoorten/-vormen kunnen dansstijlen of dansgenres onderscheiden worden.

Adshead 1994 ; Breukelen ; Knoef ; Utrecht 1987 / 1988.