Dansbegrippen
Dansrecensent, Danscriticus [b]
Iemand die in een krant of tijdschrift over dansvoorstellingen (of dansproducties) schrijft en deze beoordeelt.