Dansbegrippen
Danselement [d-v-b]

In iedere beweging zijn de elementen tijd, kracht en ruimte te onderscheiden. Deze elementen spelen in iedere beweging een rol. Deze elementen worden danselementen genoemd omdat het specifieke, gevarieerde samenspel van deze elementen bij een beweging het danskarakter bepalen.Tegenwoordig wordt het element bewegingsstroom (flow) als vierde element toegevoegd. De elementen worden in beweging zichtbaar door middel van het bewegende lichaam. Daarom wordt ook het lichaam in enkele beschrijvingen als element genoemd.

Er zijn in de loop van de tijd verschillende benamingen voor hetzelfde begrip danselementen gehanteerd, namelijk:
- Elementen (basisonderwijs; oude en herziene kerndoelen WBO: beweging);
- Basisaspecten van dans (examenprogramma CKV 3 Dans, oude kerndoelen dans in de Basisvorming).
Binnen ieder danselement kan men diverse onderdelen: de 'dansante aspecten' of 'aspecten van de dans' onderscheiden. Deze bestaan uit kwantitatieve en kwalitatieve aspecten.
Kwantitatieve aspecten zijn meetbare onderdelen, terwijl de kwalitatieve aspecten intentioneel van aard zijn (niet meetbaar maar wel zichtbaar). Dit zijn de Effortkwaliteiten: zie: Effort.
Het begrip danselement komt voort uit de theorie over bewegingsanalyse van Rudolf Laban.
Bergman 1990 / 1991; Breukelen ; Examenprogramma VMBO; Herziene kerndoelen                       Basisvorming ; Laban 1979; Preston- Dunlop 1998.