Dansbegrippen
Danselement tijd [d-v-b]

Een van de danselementen: het gaat hierbij om het gebruik van tijd tijdens het dansen.

Te onderscheiden zijn:

- Kwantitatieve aspecten:

·      Tempo; bijvoorbeeld snel, langzaam

·      Tijdsduur; bijvoorbeeld kort, lang

·      Maat/ritme; bijvoorbeeld regelmatig/onregelmatig

·      Frasering; danszinnen, begin, verloop, eind

-Kwalitatieve aspecten:

Versnellen/vertragen; met als uitersten plotseling en vertraagd

 

Bergman 1990 / 1991; Breukelen; Examenprogramma VMBO; Herziene kerndoelen Basisvorming.