Dansbegrippen
Danselement kracht [d-v-b]

Een van de danselementen: het gaat hierbij om het inzetten van het lichaamsgewicht tijdens het dansen.

Te onderscheiden zijn kwalitatieve aspecten als:

Actief gewicht; krachtig (gewicht inzetten)/licht (gewicht ontkennen)

Passief gewicht; zwaar/licht.

Het danselement bewegingsstroom wordt vaak genoemd onder kracht; zie danselement bewegingsstroom.

Bergman 1990 / 1991; Breukelen; Examenprogramma VMBO; Herziene kerndoelen Basisvorming ; Laban 1979.