Dansbegrippen
Dansdramatische invalshoek [d-v]

Een van de muzische facetten

Ander benamingen zijn:

- Dramatische elementen (examenprogramma CKV 3 dans)

-'Dramatisch aspect' (aanhangsel bij het examenprogramma CKV 3 dans)

- Dansdramatisch facet.

Bedoeld worden de dramatische inhouden die als inspiratiebron voor de dans kunnen dienen.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Emotie, sfeer, stemming, karakter, verhaallijn;

- Verbale en non-verbale taal, inhoud van (vooral) menselijke relatievormen (uitspraken, televisie- en krantennieuws, actualiteiten, gedichten, verhalen, enz.).

Bergman 1991; Breukelen ; Examenprogramma CKV 3 Dans.