Dansbegrippen
Dansbeschouwen [b]

Analytische, op kennis gerichte, reflectieve en waarderende activiteiten die eigen en andermans dans betreffen.