Dansbegrippen
Dansbeeldende invalshoek [d-v-b]

Ook Beeldend element

Een van de muzische facetten .

Andere benamingen zijn:

- Beeldende elementen (examenprogramma CKV 3 Dans)

-'Beeldend aspect' (aanhangsel bij het examenprogramma CKV 3 Dans)

- Dansbeeldend facet.

Bedoeld worden de beeldende inhouden die als inspiratiebron voor de dans kunnen dienen.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Lijnvoering, vormaspecten, materiaalaspecten, kleur;

- Schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, foto's, film, video, objecten (bijv. tafels, stoelen, kisten, stokken), materialen (stenen, doeken, papier en dergelijke).

Bergman 1991; Breukelen ;  Examenprogramma CKV 3 Dans.