Dansbegrippen
Dans, Dansen [d-v-p-b]

Dans is een kunstvorm. Wat kunst is laat zich moeilijk in woorden vangen. Voor het   wezenlijke van dans geldt dat zelfs in het bijzonder. Daarom zijn er veel verschillende definities en omschrijvingen van dans:

-“Dance is a form of art which deals with that which cannot be verbalized (...) the psysical creative process" (Jerome Robbins 1987 in Simone Dupuis, 1987);

-'The art of expressing emotion by means of rythmic bodily movements" (Émile Jacques Dalcroze 1921 in Suanne Shelton, 1981);

-"A language whose words are movements of the body" (Peggy van Praagh and Peter Brinson, 1963);

-"An artform in which the body is both presenting and representing, and in some ways challenging, the culture from which it emerges" (Helen Thomas)

Kenmerken van dans zijn:

In tijd en ruimte geordende beweging die doel op zich is;

als realisering van een lichamelijke dansimpuls;

Waarvoor lichamelijke energie is gemobiliseerd;

En die berust op een lichamelijk gevoel van maat, ritme en tempo;

Voortkomend uit een primair emotionele, psychische dansimpuls;

(Luuk Utrecht)

In het kader van het onderwijs wordt het begrip 'dans' gebruikt om het schoolvak dans aan te duiden en 'dansen' als domeinaanduiding binnen het vak dans. Andere domeinen zijn; vormgeven, presenteren en beschouwen.

Onder het domein dansen vallen die begrippen die met de praktijk van het dansen, de dansvaardigheid, te maken hebben en waarbij het dansproces op de voorgrond staat.

Dans staat in de kerndoelen van het basisonderwijs benoemd onder het 'leergebied beweging.' Dit leergebied wordt onderverdeeld in de domeinen bewegingsvaardigheid en beschouwen. In de 'typering van het gebied' worden begrippen genoemd als: expressieactiviteiten en uitdrukkingskracht.

Examenprogramma's VMBO Dans en CKV 2, 3 Dans; Herziene kerndoelen Basisvorming; Utrecht 1988; Preston-Dunlop 1995.