Dansbegrippen
Dagelijkse handelingen [d]

Complexe handelingen als aankleden, wassen, opruimen, e.d. en enkelvoudige handelingen als vegen, grijpen, haren kammen, wijzen.

Dagelijkse handelingen kunnen als bewegingsidee uitgangspunt zijn voor dansfrasen.

Examenprogramma VMBO; Herziene kerndoelen Basisvorming.