Dansbegrippen
Contactimprovisatie [d-b]

Een van de dansstijlen uit de postmoderne dans geïntroduceerd door Steve Paxton (1939).

Contact improvisatie is een improvisatievorm waarbij de beweging en structuur van een stuk ('work') zijn ontstaan door de interactie van twee of meer dansers op momenten van fysiek contact met elkaar.

Het is een bewegingstechniek voor twee dansers tezamen, waarbij de bewegingsimpulsen worden ontleend aan het over elkaar heen glijden, het tegen elkaar opbotsen of het zich van elkaar afzetten van twee lichamen.

Kenmerken: vanuit ontspanning dansend, met een doorgaande bewegingsstroom, nauw contact houdend met de grond en het lichaam van de ander, daarbij zo min mogelijk gebruik makend van de handen, met de partner afwisselen in steunen en leunen, actief en passief zijn, gewicht aan de ander geven en gewicht van de ander nemen.

Merkx; Utrecht 1987 ; Preston-Dunlop  1995.